top of page

Lege abisua

1. XEDEA ETA ONARPENA


Lege-ohar honek https://antiguakopilotakluba.com (aurrerantzean, LA WEB) webgunearen erabilera arautzen du.

WEBGUNEAREN JABEAren webgunean nabigatzeak webgunearen erabiltzaile-izaera ematen dio, eta Lege Ohar honetan jasotako xedapen guzti-guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzea dakar berekin, aldaketak izan baititzakete.

Erabiltzaileak webgunearen erabilera zuzena egin behar du, legeekin, fede onarekin, ordena publikoarekin, trafikoaren erabilerekin eta lege-ohar honekin bat etorriz. Erabiltzaileak erantzukizuna izango du WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen aurrean, betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galerengatik.


2. IDENTIFIKAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK

WEBGUNEAREN JABEAK, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dio:

Izen komertziala: Antiguako Pilota Kirol Kluba
IFK: G75161976
Helbidea: Pilotegi bidea 12, H9 lokala - Donostia (Gipuzkoa)
Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroa; inskripzio-zenbakia: CD0006368.

Gurekin komunikatzeko, zure eskura jartzen ditugu jarraian zehazten ditugun harremanetarako bitartekoak:

Emaila: antiguakopilotaeskola@gmail.com
 


3. SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEARI jakinarazten dizkion datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna bermatzen ditu, eta egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra izango da.
Erabiltzaileak berariaz hitz ematen du WEBGUNEAREN JABEAREN edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela, eta ez dituela erabiliko honako hauetarako, besteak beste:

 • Eduki deliktiboak, bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.

 • Sarean birus informatikoak sartzea edo dokumentu elektronikoetan, WEBGUNEAREN JABEAREN edo beste pertsona batzuen datu edo sistema fisiko eta logikoetan erroreak edo kalteak eragin, hondatu, eten edo sor ditzaketen jarduerak egitea; baita beste erabiltzaile batzuei webgunera eta bere zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, WEBGUNEAREN JABEAK bere zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.

 • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoen eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.

 • Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratzea, eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.

 • Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarren baten identitatea ordeztea.

 • Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, herritarren eskura jartzea edo beste edozein komunikazio mota, eraldatzea edo aldatzea, kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta ez badago.

 • Datuak biltzea publizitaterako, eta edozein motatako publizitatea eta edozein komunikazio bidaltzea salmentarako edo izaera komertzialeko beste batzuetarako, aldez aurretik eskatu edo baimena eman gabe.

 • Webguneko eduki guztiek, hala nola testuek, argazkiek, grafikoek, irudiek, ikonoek, teknologiak, softwareak, diseinu grafikoak eta iturburu-kodeek, WEBGUNEAREN JABEARENA den obra bat osatzen dute, eta ezin da ulertu erabiltzaileari horien gaineko ustiapen-eskubiderik eman zaionik, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denetik haratago.

 

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistaratu eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak gero hirugarrenei lagatzen ez bazaizkie, sareetara konektatutako zerbitzariei instalatzen ez bazaizkie eta ustiatzen ez badira.

 

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEAREN jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu horren erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari horien gaineko eskubiderik ematen dionik.

 

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen-eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

 

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, WEBGUNEAREN JABEAREN eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta WEBGUNEAREN JABEAK haren edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Hiperesteka bat ezarri nahi duten pertsonek aldez aurretik baimena eskatu beharko diote idatziz WEBGUNEAREN JABEARI. Nolanahi ere, hiperestekak gure webgunearen home-pagera edo hasierako orrira sartzea baino ez du ahalbidetuko, eta, era berean, WEBGUNEAREN JABEARI buruzko adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrak egiteari uko egin beharko dio, edo legez kontrako edukiak sartu beharko ditu, ohitura onen eta ordena publikoaren aurkakoak. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileraren erantzukizuna, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduketena ere.

4. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA


Webgune honen edukia orokorra da eta helburu informatiboa baino ez du, eta ez du erabat bermatzen eduki guztietarako sarbidea, ez haren zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu jakin baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere.
WEBGUNEAREN JABEAK, ordenamendu juridikoak baimentzen duenera arte, baztertu egiten du honako hauetatik eratorritako mota guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun:

 • Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien egiazkotasunik, zehaztasunik, zehaztasunik eta/edo gaurkotasunik eza, bai eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu diren transmititutako, zabaldutako, gordetako, eskura jarritako edukien mota guztietako akatsak eta akatsak izatea ere.

 • Sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketen edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea.

 • Legeak ez betetzea, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilera eta lege-ohar hau webgunearen erabilera desegokiaren ondorioz. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAK ez du bere gain hartuko hirugarrenen jardunen gaineko erantzukizunik, baldin eta eskubide hauek urratzen badituzte: jabetza intelektuala eta industriala, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia.

Halaber, WEBGUNEAREN JABEAK ez du inolako erantzukizunik webgune honetatik kanpo dagoen informazioan. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko beste iturri batzuen berri ematea baino ez da. WEBGUNEAREN JABEAK ez du estekatutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren gaineko erantzukizunik bermatzen, ez eta horiek bisitatzea iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen ere; beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bere gain hartzen hirugarrenek hiperestekak ezartzearen erantzukizuna.


5. LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu webgunearen bidez edozein eduki edo/eta edozein jarduera legez kanpo erabiltzea zilegi ez dela, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI, behar bezala identifikatuz, ustezko arau-hausteak zehaztuz eta jakinarazpenean emandako informazioa zehatza dela esanbidez eta bere erantzukizunpean adieraziz.


WEBGUNEAREN JABEA webguneari dagokion auzigai orori Espainiako legeria aplikatuko zaio.

6. ARGITALPENAK
Webgunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezkatzen lege, araudi, plan, xedapen orokor eta administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan formalki argitaratu behar diren egintzen publizitate legala, horiek baitira horien benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa gida gisa ulertu behar da, legezko baliorik gabe.

bottom of page